Výhoda přímé mikromechanické detekce. Výsledky, jež můžete skutečně vidět!

Specifikace

Přesné výsledky za méně než 1 minutu

Přístroj Coag-Sense měří přímo protrombinový čas, nezbytný čas pro vykonání testu je tedy aktuální protrombinový čas v sekundách. Nepoužíváním vyhledávacích tabulek nebo algoritmů přizpůsobujících křivku, tedy sekundárního/zprostředkovaného způsobu detekce, nabízí přístroj Coag-Sense současně rychlost i přesnost.

Malý objem vzorku pro snadnou manipulaci

Pro přístroj Coag-Sense je nutné pouze 10 μl vzorku kapilární krve. Za účelem omezení plýtvání testovacích proužků způsobené nestabilitou ruky je vzorek snadno přenášen z prstu pacienta na testovací proužek pomocí kapiláry.

Mimořádná přesnost

Přístroj Coag-Sense používá patentovanou mikro-mechanickou detekci zajišťující vynikající přesnost a spolehlivost. Testování v profesionálním prostředí se systémem Coag-Sense vykázalo hodnoty CV 2.5%. Narozdíl od přístrojů používající elektrochemickou metodu detekce, výsledky systému Coag-Sense nezávisí na koncentraci složek krve, jež se neúčastní formace sraženiny. Z tohoto důvodu má v porovnání s ostatními systémy přístroj Coag-Sense lepší přesnost a redukovanou variabilitu odchylek.

Nabízí pravé kontrolní měření pomocí skutečného tromboplastinu a plazmy

Účelem kvalitního kontrolního testování protrombinového času je ověření integrity jak přístroje, tak testovacích reagencií. Coag-Sense je prvním systémem nabízející skutečné high a low kontrolní proužky (pro krátký a dlouhý PT čas), jež obsahují stejný tromboplastin používaný v pacientských testovacích proužcích společně s plazmou se známou INR hodnotou.

Velikost vzorku 1 kapka (10 μl) kapilární krve či plazmy
Specifikace přístroje přenosný - 7.6 x 16.5 x 14.5 cm; 0.5 kg
Testovací proužky 50 ks individuálně zabalených, 2 low a 2 high kontrolní proužky (pro krátký a dlouhý protrombinový čas)
Uchovávání při pokojové teplotě nebo v chladničce až s 24 měsíční expirací
Kódování není třeba zadávat kalibrační kód nebo vkládat čip
Princip detekce srážlivosti krve přímá, měří aktuální čas srážení krve
Rozmezí INR 0.8 – 8.0
Průměrná přesnost v CV % 2.5%
ISI ~ 1.0
Protrombinový čas (PT) 8 – 80 sekund
Čas měření <1 minuta (aktuální protrombinový čas)
Rozmezí hematokritu 15 – 60 %
Kvalita kontroly Interní (autotest při každém vložení proužku) a externí (skutečné kontroly na bázi plazmy včetně kontrolních proužků)
Paměť 100 testů
Napájení 4 AA baterie nebo AC adaptér
Záruka 2 roční s okamžitou výměnou
Údržba nevyžadována

Technologie

V případě, že lékaři či vědecko-výzkumní pracovníci chtějí využít nejpřesnější způsob stanovení protrombinového času, obracejí se ke Světové zdravotnické organizaci (WHO) o stanovení pomocí tzv. mikro-mechanickétilt-tube techniky nebo fibrometru. Obě tyto metody využívají mechanickou detekci ke přímému stanovení srážlivosti krve, jedná se však o velmi komplikované metody detekce. Nový systém Coag-Sense PT/INR reprezentuje zásadní průlom v monitorovací technologii protrombinového času pomocí miniaturizace a zjednodušení detekce přímého stanovení koagulace.

Pomocí přímého stanovení koagulace, se systém Coag-Sense vyvaruje problémům, jež mají jiné systémy, které používají sekundární způsoby detekce koagulace, jako je sledování změn impedance nebo tlaku. U těchto výrobků mohou mít vliv na výsledky měření také např. koncentrace červených krvinek nebo jiných látek obsažené ve vzorku krve. Systém Coag-Sense jednoduše snímá fibrinovou sraženinu z reakčního místa, která pak přerušuje světelný paprsek. Protrombinový čas je pak aktuálním časem od aplikace vzorku krve do doby, kdy je sraženina zformována. Získané výsledky jsou shodné se zlatým standardem Světové zdravotnické organizace (WHO) - tzv.tilt-tube metodou, jak můžete vidět ve vzájemném porovnání níže:

Výsledky referenční laboratoře 116 pacientů srovnávající výsledky mezi systémem Coag-Sense atilt-tube metodou preferovanou Světovou zdravotnickou organizací při použití Mezinárodního referenčního tromboplastinu rTR/95