O léčbě warfarinem

Dlouhodobou orální antikoagulační terapií (OAT) obvykle podstupují pacienti s mechanickými srdečními chlopněmi, chronickou fibrilací síní, tromboembolitickými nemocemi, infarktem myokardu, prodělanou mrtvicí a periferní arteriální okluzí. Pacienti na OAT užívající warfarin musí být pravidelně monitorováni pomocí hodnot INR, aby se tak zajistilo jejich dávkování léčiv v terapeutickém rozmezí. Optimální hodnoty INR jsou závislé na základní indikaci léčby pacienta a jeho charakteristice, pro většinu pacientů je však terapeutický rozsah INR hodnot mezi 2.0 - 3.0. Ve většině případů navštěvují tito pacienti nemocnici nebo specializovaná centra, kde se ke stanovení INR hodnot odebírají vzorky žilní krve.

Point-of-care (POC) přístroje nabízejí alternativu k časově náročnějšímu laboratornímu testování ze žilní krve a umožňují tak okamžité stanovení hodnot INR z kapilární krve. Nezávislé hodnocení prokázaly, že přístroje POC disponují přijatelnou úrovní přesnosti a spolehlivosti [1] [2] [3]. Díky rychlému stanovení INR hodnot je tak možné okamžitě upravit dávkování léčiv a konzultovat zdravotní stav s pacientem, což vede k nižším tromboembolickým a hemoragickým komplikacím.

Přístroje POC mohou být použity v různých prostředích - ordinacích praktických lékařů, v antikoagulačních centrech, dlouhodobých pečovatelských zařízeních i v domácím prostředí.

Úhradová vyhláška VZP a externí hodnocení kvality

Vyšetření hodnot INR z kapilární krve je hrazeno zdravotními pojišťovnami a je zařazeno v seznamu zdravotních výkonů pod označením 01443. Jednou z podmínek úhrady tohoto výkonu je účast v externím hodnocením kvality (EHK, EQA) od společností, které doloží svou akreditaci podle normy EN ISO/IEC 17043. V současné době poskytují tuto službu společnost SEKK s.r.o. a ManaCon Prešov.

SEKK ManaCon Prešov

Více informací ohledně nasmlouvání výkonu 01443 a externím hodnocením kvality můžete nalézt v dokumentaci VZP ČR zde.

[1] Gardiner C, Williams K, Mackie IJ, et al. Patient self-testing is a reliable and acceptable alternative to laboratory INR monitoring. Br J Haematol. 2005;128(2):242-247

[2] Fitzmaurice DA, Gardiner C, Kitchen S, et al. An evidence-based review and guidelines for patient self-testing and management of oral anticoagulation. Br J Haematol. 2005 Oct;131(2):156-65.

[3] Menéndez-Jándula B, Souto J, et al. Comparing self-management of oral anticoagulant therapy with clinic management: A randomized trial. Ann Intern Med. 2005;142:1-10.